Saknad båt hade haveri

Larm efter midnatt från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om motorbåt med en person ombord som saknades mellan Skutskär och Eggegrund efter att ha gått ut på fisketur. På väg ut med Rescue Greta Dybeck kom besked om att kustbevakningen (KBV) som råkade finnas i närområdet också söker med två enheter. När vi kommer till sökområdet har KBV lokaliserat båten i farleden mellan Väktaren och Grussankan nära Eggegrund. Ägaren hade ankrat upp efter motorhaveri. RGD övertog bogseringen och lämnade av i hemmahamnen Fliskär vid 4-tiden på efternatten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.