Saknad person från ett handelsfartyg

Larm inkommer från sjö och flygräddningscentralen JRCC gällande en saknad passagerare från ett fartyg som under natten passerat Gotland på resa mellan Polen Sverige. Sista gången man såg personen var ca klockan 04:00 och då var fartyget i höjd med Karlsöarna. Vi blir ombedda att söka från vattnet med Rescue Eric D Nilsson först på en rak västlig kurs ut från Visby och därefter rakt sydlig ner mot separationslinjen utanför Klintehamn därefter i rak nordlig kurs mot Visby med ca en distan mellan sydlig linje. Vi kunde dock inte påträffa någon person och vi blev sedan återkallade. Förutom oss så deltog även handelssjöfarten, Kustbevakningens flygplan KBV 503 och sjöfartsverkets räddningshelikoptrarna Lifeguard 001 och Lifeguard 002.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.