Samverkan

Under pågående räddningsarbete med en haverist på Malmön kom larm om en fritidsbåt som fastnat i den gamla laxodlingen vid Köpmanholmen. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) kallade ut lotsbåt 216 från Skagsudde. Det kunde fastställas att på platsen låg linor och rep runt den båt som fastnat. Lotsbåten kunde därför inte riskera att gå in. Det beslutades att skicka Rescue Höga Kusten Flyg för att assistera lotsbåt 216. Med Rescuerunnern kunde personerna på haveristen evakueras en efter en och överföras till lotsbåten. Rescue Höga Kusten Flyg återgick därefter till hemmahamn i Örnsköldsvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.