Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Tidigare idag fick vi ett larm från SOS gällande en person i närområdet som behövde komma till sjukhus. Vi är snabbt på plats och gör ett första omhändertagande innan vi lämnar över till ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.