Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet. Larm från SOS, en person på land behöver sjukhusvård. Vi åker med bil och assisterar på plats tillsammans med det lokala brandvärnet i väntan på ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.