Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Tidigare idag fick vi ett larm från SOS gällande en singelolycka på väg 209 strax utanför Arkösund. Vi är snabbt på plats och bistår Räddningstjänsten i Ö Husby, Brandvärnet i Arkösund, Polis och Ambulans i arbetet på platsen

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Övrigt
Aktivitet:
Kontroll
Räddning från land
Väderförhållanden
Vindstyrka:
10.8 - 13.8
Vindriktning:
E
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.