Segelbåt fast efter förändrat vattenstånd.

Segelbåt fast i dyn efter att ha legat i naturhamn då vattenståndet hade sjunkit. Vi åkte ut med både Rescue Henry Andersson och Rescue Lillie af Vivesta då det var oklart hur fast i dyn segelbåten satt. Väl på plats så räckte det med att Rescue Lillie drog loss. Dom kunde sedan fortsätta för eget segel vidare på sin resa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.