Segelbåt med bottenkänning

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) hör av sig till jourskepparen om en segelbåt som fastnat i hamnbassängen Byviken Holmön och inte lyckats ta sig loss på egen hand. Undertiden jourskepparen samtalar med haveristen larmar JRCC ut på våra sökare. Rescue MinLouis med fyra frivilliga sjöräddare ombord avgår mot Byviken och ungefär halvvägs ringer JRCC upp och meddelar att haveristen fått hjälp men vill ändå att vi åker fram och ser hur det har gått. När vi kommer fram står segelbåten kvar på grund så vi kopplar och drar den flott och avvaktar sedan tills den tagit sig in till kaj innan vi påbörjar hemfärden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.