Segelbåt med maskinhaveri

Segelbåt med maskinhaveri behöver assistans med tillläggning i hemmahamn. Rescue Ilse Sanne bemannas och bogserar in medlemmen mellan bommarna.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.