Segelbåt med maskinhaveri utanför Hållö

Segelbåt med maskinhaveri utanför Hållö behöver hjälp att ta sig i hamn i den hårda ostliga vinden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.