Segelbåt med mastbrott

Larm inkommer om en segelbåt med mastbrott 28nm från stationen. Vi avgår mot positionen och när vi kommer fram är Rescue Carnegiestiftelsen från RS Vändburg på plats hos haveristen. Vi ligger stand by tills haveristen får loss riggen och kan gå för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.