Segelbåt med motorhaveri

Segelbåt med tre personer ombord med motorhaveri. Vi kopplar och bogserar till hemmahamn i Nynäshamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.