Segelbåt med problem

30-fots segelbåt med två personer ombord larmar efter att de fått rigghaveri med samtidigt maskinhaveri på motor. De har kastat ankare men draggar och riskerar gå på grund om de inte får assistans. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) larmar ut Sjöräddningssällskapet Skellefteå och då både Kågebesättningen med räddningsbåten Vitstjärna samt Kurjanbesättningen med räddningsbåten Teea har planerat för övning denna kväll är båtarna snabbt bemannade och kan assistera haverist in till säker hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.