Segelbåt med problem V Kåseberga

Larm 18:39 angående segelbåt med problem utanför Kåseberga

Klockan 18:39 på fredagskvällen kom larmet från JRCC (Sjöräddningscentralen) i Göteborg. En segelbåt med två personer ombord i nöd som behövde hjäkp då maskin slutat fungera. 

Fotbollsträning, middagar och släktträffar avbröts på sekunder och bara minuterna senare var fyra frivilliga sjöräddare på plats vid sjöräddningsstationen i Ystads Marina. 
Besättningsrollerna skeppare, förare, däckschef och ytbärgare fördelades snabbt och naturligt varefter räddningsfartyget Rescue Sjömanshuset startades upp. Losskastning skedde snudd på exakt 15 minuter efter larmet, vilket är den responstid som frivilliga sjöräddare åtar sig att hålla. 

Färden österut mot Kåseberga var skumpig, hög fart i grov sjö gjorde att besättningen måste sitta fastbältade i fjädrande stolar för att åka säkert men också för att spara energi inför räddningsuppdraget. 

Sikten var god i skymningen och strax för klockan 19:30, när Rescue Sjömanshuset närmade sig positionen som angivits i larmet, kunde en drivande segelbåt ses på gott avstånd. Den rullade kraftigt i sjön då den drev med bredsidan mot vågorna. 

Kontakt upprättades med skepparen ombord för att (först och främst) säkerställa hur personerna ombord mådde. Därefter togs beslut om bogsering, med Ystad som säkraste alternativ i närområdet. 
Bogsering kopplades upp och ekipaget satte kurs mot Ystad med ca 5knops fart. Noggrann kontroll av fart och sjöhävning skedde kontinuerligt för att på bästa sätt minimera ryck i trossen och minimera risken för skador på den bogserade segelbåten. 

Efter nästan 1,5 timmar av bogsering var ekipaget framme vid Ystad Marinas inlopp där sjöhävningen var mycket mindre än ute på det öppna havet. Här kopplades bogseringen om så att segelbåten låg sida vid sida med räddningsfartyget. På detta vis möjliggjordes manövreringen in i småbåtshamnen och fram till en kaj för förtöjning. 
För den här manövern ställs förarens förmåga på prov då han ska förflytta en (ofta mer än) dubbelt så tungt ekipage i låg fart med väldigt hög precision. 
I detta fall förlöpte manövreringen in i hamn och förtöjningen vid kaj perfekt! 

Segelbåten förtöjdes strax efter klockan 21:30 och Rescue Sjömanshuset gick kort därefter till sin egen ordinarie förtöjningsplats på östra pirens kaj i Ystad Marina. 
Personerna på segelbåten mådde bra och låg väl förtöjda för natten, därmed avslutades uppdraget. 

Avslutar med ett tack till besättningen för proffsigt agerande i ännu ett sjöräddningsuppdrag!

Christian Jangvert

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.