Segelbåt med rigghaveri söder om Sandvik

Larm från Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) som önskar extra båt till ett ärende RS Mönsterås är på väg till Sandvik på Öland. Larmet gäller en segelbåt med mastbrott, ombord finns 4 personer och de behöver omedelbar assistans då det blåser kraftigt med mycket hög sjö i området. RS Simpevarp lämnar Figeholm med 3 personer ombord och går mot angiven position, vid framkomst har RS Mönsterås med enheten Rescue Oknö lyckats påbörja bogsering in till Sandviks hamn och vi lägger oss i läge för att kunna assistera dem om så önskas. Rescue Oknö får in haveristen och de kan lugnt förtöja och vi återgår till Figeholm och iordningställer Rescue Burre för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.