Segelbåt med rigghaveri, Svenska Björns fyr

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen kl 04.02 angående rigghaveri på en segelbåt vid Svenska Björns fyr, Ålands Hav. Ombord finns 7 personer samt 2 hundar. Avgår med Rescue Vialla mot senast kända position. Då ingen mobiltäckning råder får vi ej kontakt med haveristen. Finner ett intressant radareko som visar sig vara haveristen. Riggen ligger över akterspegeln och de kan hålla fart genom vatten utan några större problem varvid vi beslutar att de får slå följe efter oss mot Söderarmsskärgården i den grova sjön. Efter 8h rullande förtöjer vi i Refsnäs hamn, där alla nöjda och glada kan pusta ut efter en ansträngande resa. NV 14m/s, grov sjö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.