Segelbåt med roderhaveri som slår mot klippor

Larm om segelbåt med roderhaveri som slår mot klippor. Sjöfartsverkets lotsbåt är först på plats, kopplar och drar till lugnt vatten. Rescue Maersk tar över haveriet och kopplar långsida. En sjöräddare sätts ombord hos haverist och gör en första kontroll och finner ingen vatteninträngning. Det är åtta personer ombord, varav fem barn. Haverist bogseras in till norra hamnen i Lysekil. Efter en andra besiktning upptäcks sprickor i skrovet och ett mindre läckage. Haverist bogseras då vidare till väntande kran i Källvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.