Segelbåt med vatteninträngning

Segelbåt som har vatteninträngning. De tar in mer vatten än de hinner få ut. Vi avgår med Rescue Sune och halvvägs meddelar haveriet att de funnit läckan och kunnat åtgärda det.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.