Segelbåt på grund

Uppringd av medlemmen själv som gott på grund ute vid kårön kl 15:15 , avgick med båda våra enheter Rescue Stig Wadström och Rescuerunnern Tanum Komponent. Vi fick luta segelbåten i fallet med rescuerunnern Tanum Komponent och dra med Rescue Stig Wadström så gick den rätt lätt flott. Sedan kontrollerades att ej något vatten kom in.Nu åter stationen 16:00
Redo för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.