Segelbåt på grund

Medlem ringer in och talar om att de gått på grund öster om Kråmö i Trosa skärgård. RS Trosa bemannar Rescue Henry Andersson med 3 mans besättning och avgår mot haveristen. Väl på plats för vi en snabb riskkontroll innan vi går in mot haveristen och säkrar upp att allt är ok ombord. Kopplar upp i haveristens akter och drar i samma riktning som de kom innan de gick på. Efterkontroll görs ombord, efter vi konstaterat att allt är ok följer vi med fösta 10 min innan vi avgår mot hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.