Segelbåt på grund

Segelbåt på grund vid Ramsholmen. Vi drar segelbåten av grundet och kontrollerar om det är någon vatteninträngning, de fortsätter för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.