Segelbåt på grund

Medlem ringer in och önskar hjälp med lossdragning då denne har gått på grund med sin segelbåt inne i Nattviken efter broöppning. Vi lämnar kort därefter kaj med Rescue SXK Västkustkretsen. På plats kopplar vi en kort tamp och drar lättsamt bort haveristen från leran, varpå de kan tuffa vidare på sin resa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.