Segelbåt på grund

Segelbåt på grund utanför Fiversättra. Små fåniga mörkblå fläckar på sjökortet blir ibland onödiga och oväntade hinder. Så även för detta unga par. Tyvärr uppstod sprickor och måttlig vatteninträngning men haveristen kunde fortsätta till hemmahamnen under eget pumpande medans vi befann oss i närheten utifall läget skulle försämras.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.