Segelbåt på grund.

Segelbåt på grund utanför Djurgårdsudde. Strax efter vi lämnat bryggan ringde anmälaren och berättade att han glidit av grundet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.