Segelbåt på grund

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) 23 fots segelbåt som gått hårt på grund i inloppet till Storkläppens fyr. Båten har rejäl slagsida och ägaren har tagit sig iland. Relativt kraftig sjö som ligger på akterifrån. KBV 452 samverkar. Vi beslutar att göra ett lossdragningsförsök på ägarens begäran. Två kustbevakare tar på räddningsdräkt och undersöker botten runt båten. En tamp skarvas till storfallet och en kustbevakare simmar över med tampen till andra sidan och kan där luta båten kraftigt. Vi får över en tamp till haveristen och kan dra loss. Eftersom motorn ej startar och ägaren verkar lite tagen av situationen bogserar vi till Loftahammar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.