Segelbåt på grund

Segelbåt på grund. Rescue Hans Carlsson avgår med tre personer ombord. Segelbåten kan lätt dras loss och haveristen kan fortsätta för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.