Segelbåt på grund

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen angående en segelbåt som kört på grund SV Björkö. Avgår med Rescue Vialla. Väl framme konstateras att ingen är skadad ombord och att det inte finns några läckage. Vi kopplar därför upp och drar flott varvid de kan fortsätta för egen maskin. Återgår mot stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.