Segelbåt på grund

En segelbåt som gått lätt på grund öster Malmön. Vi går med Rescue Mærsk Mc-kinney Møller och bedömmer att lossdragning kan ske utan att skada. Vi kopplar haveristen och drar den sakta åt deras styrbord varpå de glider av grundet med lätthet. De kan fortsätta sin färd utan vidare åtgärder.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
1 - 1.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.