Segelbåt på grund

Larm från sjö och flygräddningscentralen (JRCC) om grundstött segelbåt med en tysk man ombord. Uppger att båten sprungit läck. Han har svårt att ange position. Första uppgiften är fel liksom den andra uppgivna positionen.Tredje uppgiften verkar stämma och vi kan lokalisera honom öster om Rågö där han står hårt på 1m grundet som är utmärkt med röd prick. Vi har svårt att komma intill men får hjälp av mera grundgående nåt från Kustbevakningen som inspekterar. Verkar vara gammalt vatten i båten. Vi drar loss och bogserar till varv i Loftahammar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.