Segelbåt på grund, Grisskär.

Larm inkom ifrån allmänheten om segelbåt på grund mellan Fifång Södra och Grisskär. Vi avgår med Rescue Lillie af Vivesta. Framme på plats så har haverist tagit sig loss och gett sig av ifrån platsen. Vi avbryter och går hem mot Trosa igen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.