Segelbåt på grund i ytterskärgården

Segelbåt som gått på grund och stod stadigt på med kölen. De tog inte in vatten och besättningen var oskadd. Vi krängde båten genom att dra i masten och lyckades få loss båten. De kunde fortsätt sin resa efter kontroll att styrning fungerade korrekt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.