Segelbåt på grund västra Lökholmen.

Segelbåt fast på grund. 2 personer har varit i vatten och tagit sig i land. Båda hade nya kläder och vid gott mod. Vi avgår med Rescue Lillie af Vivesta med 3 man i besättningen. Framme på plats plockar vi upp de strandsatta. Vi sätter i en ytsimmare som tar sig till haveristens båt och påbörjar lossdragning. Vi bogserar på medlems önskan deras båt till Broken där vi gjorde fast. Sedan körde vi in de frusna personerna till Nyköping.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.