Segelbåt på grund, Vättern

Vi har just lämnat Tegelviken då en 26-fot segelbåt går på grund vid fyren Hundsten väster om nya Motalabron. Vi är direkt på plats och hjälper medlemmen flott så denne kan fortsätta sin färd på sjön Vättern.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.