Segelbåt på grund, Vättern

Segelbåt med fyra personer ombord behöver hjälp utanför Karlsborg då de har gått på grund. Straxt innan vi är framme har de kommit loss. Vi går fram för kontroll, allt väl ombord och de fortsätter sin tur.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.