Segelbåt på grund vid Flintrännan

Stark sydgående ström har gjort att haveristen gått på påseglingsskyddet vid en av pylonerna vid hängbron. Rescue Casque avgår Lomma och kan vid framkomst verifiera status ombord på besättning och att ingen vatteninträngning skett. Båten dras loss och kan efter att ha kontrollerats fortsätta sin färd till Dragör.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.