Segelbåt på grund vid Kurön

Segelbåt med 3 personer ombord och med destination Polen som gått på grund ost om Kurön. Vi kopplar och drar loss. Inga personskador och ingen vatteninträngning. Efter lossdragning kan skepparen konstatera att både maskin och roder verkar ok. Segelbåten kan fortsätta för egen maskin mot Södertälje. Vi går tillbaka mot Hammarbyslussen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.