Segelbåt på grund vid Måsskär

Strax efter lunch blir vi kontaktade av Medlemscentralen gällande en 50 fot segelbåt på 22 ton som gått på grund.

Initialt är positionen inte fastställd men efter samtal med haveristen så visar det sig att de befinner sig vid Måsskär söder om Figeholm. Vi bemannar Rescue Burre med 4 frivilliga sjöräddare och beger oss mot haveristen. Vid framkomst så gör vi överläggning med haveristens skeppare och påbörjar lossdragning från grundet och ca 15 minuter efter vi kommit på plats kan segelbåten för egen maskin fortsätta sin resa mot Oskarshamn. Vi återgår till Figeholm och iordningställer Rescue Burre för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.