Segelbåt på grund vid Norrskär

Segelbåt på grund strax utanför farleden. Vi kopplar och drar loss dem. De kan sedan fortsätta sin tur.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.