Segelbåt på grund vid Stora Måshällen

Larm inkommer först som sjöräddningsuppdrag från JRCC men ändras sedan till medlemsuppdrag. Gällande en segelbåt med två personer som står hårt på grund utanför Stora Måshällen. Vi lämnar kaj med Rescue Burre och vid framkomst så kopplar vi lossdragning via aktern. Segelbåten med två personer ombord glider lätt av grundet och haveristen kan sedan gå för egen maskin in till Figeholm.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.