Segelbåt slår mot land

Samtal kl 02.55 från vår medlemscentral som vidareförmedlar ett uppdrag där en segelbåt med fyra personer ligger och hugger mot grund i den tilltagande vinden. Vi gör bedömningen att det är ett sjöräddningsärende varpå Sjö- och Flygräddningscentralen informeras om uppdraget. Lämnar kaj kl 03.15 med Rescue Vialla. Väl framme i Norrpada skärgård drar vi ut dem från klipporna och söker en lähamn för dem där de kan fortsätta natten/morgonen och vila ut. Inga skador. Återvänder hemåt i soluppgången. Västliga vindar 10m/s, god sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
10.8 - 13.8
Vindriktning:
W
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.