Segelbåt tar in vatten efter grundstötning

Vi blev anropade av Sweden Rescue på VHF16 angående en segelbåt som tog in vatten nära Saltsjöbaden. Rescue Olle Rosell avgick omedelbart och Rescue Paul Lederhausen strax därefter. Väl framme fick vi reda på att haveristen hade gått på grund innan. Det var cirka 5dm vatten i kölsvinet och vi fick omedelbart börja pumpa läns. En undersökning av kölsvinet visade på skador kring kölens infästning och där rann det in vatten. Under fortsatt länspumpning drog vi in segelbåten till en brygga där det fanns en elektrisk länspump som drevs av landström.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.