Segelbåt utan besättning driver

Strax efter klockan 18.00 på måndagskvällen larmas vi av sjö och flygräddningscentralen. Initiala uppgifter - drivande segelbåt utan besättning, norr om Högbonden. Vi bemannar Rescue Lars Prytz med 4 man och går mot angiven position. Räddningshelikopter Lifeguard 001 från Umeå har påbörjat sök och även Rescue Ilse Sanne från Örnsköldsvik är på väg. Mycket tät dimma råder på platsen så radar blir vårt främsta hjälpmedel. Två man placeras ute på däck för att optiskt och audiellt söka närmast båten. Efter 10 minuter ropas vi åter upp av sjö och flygräddningscentralen som fått kontakt med ägaren. Han låter meddela att segelbåten sjunkit, men att han själv simmat i land och nu är välbehållen. Insatsen avbryts 19.15.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.