Simmande ungdomar

Larm från Sjö och flygräddningscentralen  om två unga personer som avsett simma ut till en ö trots frisk vind och ström. Sökt av vatten runt Grinskär och även ön till fots utan att finna någon. Efter vittnesuppgifter på land siktas personerna i en fritidsbåt där vi kontrollerar att det är dem och att de är välbehållna. Därefter återgår vi till räddningsstationen. Allt gott.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.