Sjöambulans

Larm från SOS angående en person som behöver komma till sjukhus. Vi väljer en mindre öppen båt på grund av det ringa vattendjupet och kommer överens om en mötesplats för ambulansen så att vi får så kort transportsträcka för patienten som möjligt.

Väl på plats släpper vi av tre ur besättningen som kan påbörja ett första omhändertagande under tiden vi hämtar ambulanspersonalen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.