Sjuktransport från båt

Strax efter föregående uppdrag kommer nästa larm från SOS. Nu gäller det en sjuktransport från en båt i Gryts skärgård. Vi hämtar ambulanspersonalen i Fyrudden och går därefter till aktuell position. På plats gör vi ett första omhändertagande och transporterar sedan patienten till ambulansen för vidare transoprt till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.