Sjuktransport

När Rescue 913 är på väg hem från föregående uppdrag kontaktar SOS oss och önskar hjälp med en sjöambulans ost Tyrislöt. I samråd med ambulans 9350 går vi direkt till patienten. På plats gör vi ett första omhändertagande och transporterar därefter patienten till väntande ambulans i Tyrislöt som tar över transporten till sjukhus. Tack för fin samverkan säger vi och går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.