Sjuktransport

Larm från SOS som önskar hjälp med en sjuktransport. Det gäller en person har trillat och bedöms behöva sjukvård. Vi avgår med Rescue Ingegerd Ramsredt och sätter kurs mot patienten och aktuell position för att därefter transportera till väntande ambulans 9350 i Fyrudden. Efter ca 15 min får vi dock motbud då personen anser sig klara sig själv och vi vänder åter Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.