Sjöambulans

Strax efter 14 så blir vi kontaktade av SOS som önskar hjälp med en sjöambulans strax syd Fyrudden. Vi lämnar snabbt kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och sätter kurs mot aktuell position. Under tiden har vi kontakt med ambulans 9710 och i samråd med dem går vi direkt till patienten. På plats gör vi ett första omhändertagande, tar ombord patienten på Rescue Ingegerd Ramsredt och går till Breviksnäs där ambulans 9710 möter upp för vidare transport till sjukhus. Vi tackar ambulans 9710 för god samverkan och går åter till Arkösund.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.