Sjuktransport till ambulans

Denna gång gäller det en person som har en kraftig blödning och är allmänpåverkad. Vi går söderut och då mot Harstena där patienten befinner sig. Vi har en dialog med ambulans 9350 via Rakel och kommer överens med dem om att det bästa för patienten är om vi går direkt till Harstena. Samtidigt lämnar Kustbevakningen med KBV 305 Fyrudden och går i förebyggande syfte mot Tyrislöt för att vid behov ta ombord ambulanspetsonalen och möta upp oss om det skulle behövas. När vi kommer på plats lastar vi omgående ombord patienten och sätter kurs mot Tyrislöt och väntande ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.