Sjuktransport

Sjöambulans som gäller ett mindre barn med misstänkt allergireaktion orsakad av ett getingstick i läppen.

Vi bemannar omedelbart Rescue Ingegerd Ramstedh samt Rescue 913. Rescue 913, som är snabbast (47 knop), går direkt mot patientens position för ett första omhändertagande och eventuell snabb transport av patienten. Rescue Ingegerd Ramstedt går mot Fyrudden och hämtar ambulanspersonalen för att kunna möta eller ansluta till besättningen på Rescue 913. När Rescue Ingegerd Ramstedt anländer position lastar besättningen ombord patienten och transporterar till ambulansen vid Fyrudden för vidare transport till sjukhus.

Stort tack till ambulans 9710 för gott samarbete.

 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.